banner

Dầu Nhớt Xe Hơi > Dầu Bánh Răng ( Xem chi tiết...)

Spirax 140

Shell Spirax S2 G

Mô tả sản phẩm :  Dầu nhờn bánh răng và hộp số sàn Sử dụng:  Dùng cho hộp số sàn của các xe ô tô Lợi ích :  Chống mài mòn, chống rỉ và chống oxy hóa tốt  Kéo dài thời gian thay nhớt Tiêu...

TDS

Spirax 140

Shell Spirax S2 A 140

Mô tả sản phẩm :  Dầu cầu Sử dụng:  Dùng cho cầu của xe ô tô yêu cầu dầu có độ nhớt SAE 140 Lợi ích :  Chống mài mòn, chống rỉ và chống oxy hóa tốt  Kéo dài thời gian thay nhớt Tiêu chuẩn...

TDS

Spirax 140

Shell Spirax S2 A 90

Mô tả sản phẩm :  Dầu nhờn bánh răng, hộp số sàn, cầu Sử dụng:  Dùng cho hộp số sàn của các xe ô tô yêu cầu dầu cấp chất lượng API GL-5 có độ nhớt SAE 90 Lợi ích :  Chống mài mòn, chống...

TDS

Spirax 140

Shell Spirax S2 A 85W-140

Mô tả sản phẩm :  Dầu cầu Sử dụng: Dùng cho cầu của xe ô tô Lợi ích :  Chống mài mòn, chống rỉ và chống oxy hóa tốt  Kéo dài thời gian thay nhớt Tiêu chuẩn kỹ thuật & chấp thuận :  API GL-...

TDS

Spirax 90

Shell Spirax S2 A 80W-90

Mô tả sản phẩm :  Dầu nhờn bánh răng, hộp số sàn, cầu Sử dụng:  Dùng cho hộp số sàn của xe ô tô yêu cầu dầu cấp chất lượng API GL-5 và độ nhớt SAE 80W-90 Lợi ích :  Chống mài mòn, chống rỉ...

TDS