banner

Dầu Nhớt Hàng Hải > Dầu Hàng Hải

Shel Gadinia

Shell Gadinia

 Mô tả sản phẩm :  Dầu nhờn động cơ hàng hải dùng nhiên liệu nhẹ Sử dụng:  Dùng cho động cơ diesel trong ngành hàng hải  Động cơ diesel trong các tàu cá nhỏ  Động cơ diesel dùng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh...

TDS

Argina

Shell Argina XL

 Mô tả sản phẩm :  Dầu nhờn động cơ trung tốc Sử dụng:  Dùng cho động cơ diesel trung tốc trong công nghiệp và hàng hải  Nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh lớn hơn 3%  Các hộp số trên tàu thủy và một số...

TDS

Argina X

Shell Argina X

 Mô tả sản phẩm :  Dầu nhờn động cơ trung tốc Sử dụng:  Dùng cho động cơ diesel trung tốc trong công nghiệp và hàng hải  Nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh đến 3%  Các hộp số trên tàu thủy và một số các...

TDS

Argina

Shell Argina T

 Mô tả sản phẩm :  Dầu nhờn động cơ trung tốc Sử dụng:  Dùng cho động cơ diesel trung tốc trong công nghiệp và hàng hải  Nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh nhỏ hơn 3%  Các hộp số trên tàu thủy và một số...

TDS

Argina

Shell Argina S

 Mô tả sản phẩm :  Dầu nhờn động cơ trung tốc Sử dụng: Dùng cho động cơ diesel trung tốc trong công nghiệp và hàng hải  Nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh nhỏ hơn 2%  Các hộp số trên tàu thủy và một số...

TDS