banner

Dầu Nhớt Công Nghiệp > Dầu Máy Biến Thế

Shell Diala S3 ZX-I

Mô tả sản phẩm : Dầu cách điện Dùng cho tất cả máy biến thế trong truyền tải và phân phối điện   Sử dụng : Dùng trong các máy biến thế của lưới truyền tải và phân phối điện  Các máy biến thế trong...

TDS