banner

Dầu Nhớt Công Nghiệp > Dầu Máy Nén Lạnh

Refrigeration Oil S4 FR-V

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V

Mô tả sản phẩm : Dầu máy nén lạnh tổng hợp Chuyên dùng với gas amoniac, R12, R22, R744, R290   Sử dụng : Dùng cho máy nén lạnh kín, nửa kín, hở trong thương mại và công nghiệp  Dùng cho các máy nén lạnh...

TDS

Refrigeration Oil S4 FR-V

Shell Refrigeration Oil S4 FR-F

Mô tả sản phẩm : Dầu máy nén lạnh tổng hợp gốc POE Chuyên dùng với gas HFC như R134a   Sử dụng : Dùng cho máy nén lạnh kín, nửa kín, hở trong thương mại và công nghiệp  Dùng cho các máy nén lạnh...

TDS

Refrigeration Oil S2

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A

Mô tả sản phẩm : Dầu máy nén lạnh Chuyên dùng với gas amoniac R717   Sử dụng : Dùng cho máy nén lạnh kín, nửa kín, hở trong thương mại và công nghiệp Dùng cho các máy nén lạnh kiểu piston hoặc quay sử...

TDS