banner

Dầu Nhớt Xe Buýt, Xe Tải > Dầu Thủy Lực

Shell Rimula R3 10W

Mô tả sản phẩm : Dầu thủy lực Sử dụng : Dùng cho các hệ thống thủy lực khác nhau trong môi trường công nghiệp Dùng trong các hệ thống thủy lực di động như máy đào, cần cẩu Lợi ích : Tuổi thọ dầu...

TDS

Shell Tellus S2 VX

Mô tả sản phẩm : Dầu thủy lực cao cấp Sử dụng cho : Dùng cho các hệ thống thủy lực khác nhau trong môi trường công nghiệp và sản xuất được đề xuất sử dụng từ nhiều nhà sản xuất thiết bị máy móc....

TDS

Shell Tellus S2 MX

Mô tả sản phẩm: Dầu thủy lực. Sử dụng: Dùng cho các hệ thống thủy lực khác nhau trong môi trường công nghiệp và sản xuất được đề xuất sử dụng từ nhiều nhà sản xuất thiết bị máy móc.  Dùng trong các hệ thống...

TDS      MSDS