banner

Dầu Nhớt Xe Hơi > Dầu Truyền Động ( Xem chi tiết...)

Spirax s4

Shell Spirax S4 ATF HDX

Mô tả sản phẩm : Dầu hộp số tự động, thủy lực và trợ lực tay lái hảo hạng Sử dụng:  Dùng cho hộp số tự động xe tải và xe khách  Dùng cho bộ phận  trợ lực tay lái  Hệ thống thủy lực yêu...

TDS

Spirax s2 atf

Shell Spirax S2 ATF D2

Mô tả sản phẩm : Dầu hộp số tự động, thủy lực và trợ lực tay lái Sử dụng:  Dùng cho hộp số tự động xe tải và xe khách  Dùng cho bộ phận  trợ lực tay lái  Hệ thống thủy lực yêu cầu độ...

TDS

spirax s3

Shell Spirax S3 ATF MD3

Mô tả sản phẩm : Dầu hộp số tự động, thủy lực và trợ lực tay lái cao cấp Sử dụng:  Dùng cho hộp số tự động xe tải và xe khách  Dùng cho bộ phận  trợ lực tay lái  Hệ thống thủy lực yêu...

TDS

Spirax s5

Shell Spirax S5 ATF X

Mô tả sản phẩm : Dầu hộp số tự động, thủy lực và trợ lực tay lái hảo hạng Sử dụng:  Dùng cho hộp số tự động xe hơi, xe tải  Dùng cho Hộp số tự động tải trọng nặng  Hệ thống thủy lực Lợi...

TDS