banner

Dầu Nhớt Xe Buýt, Xe Tải > Dầu Truyền Động

Shell Spirax S2 ATF D2

Mô tả sản phẩm : Dầu hộp số tự động, thủy lực và trợ lực tay lái Sử dụng:  Dùng cho hộp số tự động xe tải và xe khách  Dùng cho bộ phận  trợ lực tay lái  Hệ thống thủy lực yêu cầu độ...

TDS

Shell Spirax S3 ATF MD3

Mô tả sản phẩm : Dầu hộp số tự động, thủy lực và trợ lực tay lái cao cấp Sử dụng:  Dùng cho hộp số tự động xe tải và xe khách  Dùng cho bộ phận  trợ lực tay lái  Hệ thống thủy lực yêu...

TDS

Shell Spirax S4 ATF HDX

Mô tả sản phẩm : Dầu hộp số tự động, thủy lực và trợ lực tay lái hảo hạng Sử dụng:  Dùng cho hộp số tự động xe tải và xe khách  Dùng cho bộ phận  trợ lực tay lái  Hệ thống thủy lực yêu...

TDS

Shell Spirax S4 CX 10W

Mô tả sản phẩm : Dầu thủy lực và truyền động cao cấp Sử dụng:  Dùng cho thiết bị vận hành ở địa hình có tải trọng nặng do các nhà chế tại thiết bị hàng dầu sản xuất như: Caterpillar, Komatsu, Eaton Fuller, ZF,...

TDS

Shell Spirax S4 CX 30

Mô tả sản phẩm : Dầu thủy lực và truyền động cao cấp Sử dụng:  Dùng cho thiết bị vận hành ở địa hình có tải trọng nặng do các nhà chế tại thiết bị hàng dầu sản xuất như: Caterpillar, Komatsu, Eaton Fuller, ZF,...

TDS