banner

Dầu Nhớt Công Nghiệp > Dầu Tuần Hoàn

Shell Morlina S2 BL

Shell Morlina S2 BL

Mô tả sản phẩm :  Dầu bôi trơn trục quay tốc độ cao trong máy se sợi và máy công cụ Sử dụng:  Dùng cho các hệ thống ổ trục và bôi trơn tuần hoàn  Dùng bôi trơn các trục quay tốc độ cao trong...

TDS

Shell Morlina S2 BL

Shell Morlina S2 BL

Mô tả sản phẩm :  Dầu bôi trơn trục quay tốc độ cao trong máy se sợi và máy công cụ Sử dụng:  Dùng cho các hệ thống ổ trục và bôi trơn tuần hoàn  Dùng bôi trơn các trục quay tốc độ cao trong...

TDS

Shell Morlina S2 B

Shell Morlina S2 B

Mô tả sản phẩm :  Dầu tuần hoàn và bánh răng công nghiệp Sử dụng:  Dùng bôi trơn hệ thống tuần hoàn.  Dùng bôi trơn các ổ trượt / ổ lăn và các ứng dụng công nghiệp thông thường.  Dùng cho các ổ đỡ Roll-neck...

TDS