KIỂM TRA NHỚT - ĐO ĐỘ SẠCH - Lê Hùng Sao Mai

KIỂM TRA NHỚT - ĐO ĐỘ SẠCH - Lê Hùng Sao Mai

KIỂM TRA NHỚT - ĐO ĐỘ SẠCH - Lê Hùng Sao Mai

KIỂM TRA NHỚT - ĐO ĐỘ SẠCH - Lê Hùng Sao Mai

KIỂM TRA NHỚT - ĐO ĐỘ SẠCH - Lê Hùng Sao Mai
KIỂM TRA NHỚT - ĐO ĐỘ SẠCH - Lê Hùng Sao Mai
14 Bình Phú, Phường Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tiếng việt Tiếng việt

CÔNG TY TNHH TM DV LÊ HÙNG SAO MAI

NHÀ PHÂN PHỐI CHIẾN LƯỢC LỚN NHẤT CỦA SHELL TẠI VIỆT NAM
Hỗ trợ 24/7
0989181701
0981906460

KIỂM TRA NHỚT - ĐO ĐỘ SẠCH

Khi đến bác sĩ để kiểm tra sức khỏe, một mẫu máu được lấy để đánh giá sức khỏe và phát hiện bệnh cần điều trị. Theo cách tương tự, lấy mẫu và phân tích nhớt là điều cần thiết để đánh giá sức khỏe của các máy móc thiết bị. Một chương trình phân tích nhớt có thể cung cấp thông tin quan trọng từ đó có thể giúp cho nhà máy:

  •  Tăng năng suất thiết bị
  •  Giảm thời dừng máy bất thường
  •  Kéo dài tuổi thọ thiết bị
  •  Giảm tiêu thụ dầu nhớt

 

Các dịch vụ phân tích dầu nhớt dường như là giống nhau, nhưng khi nhìn kỹ hơn sẽ thấy có sự khác biệt rất lớn. Chương trình phân tích “Shell Lube Analyst” của Công ty Lê Hùng Sao Mai – dịch vụ phân tích thực hiện bởi Trung Tâm SGS Singapore - sẽ kiểm tra đầy đủ các chỉ tiêu và đưa ra những nhận xét và đánh giá kết quả phân tích mà khó có chương trình phân tích dầu nhớt nào khác có thể cung cấp tương tự.