Dầu Nhớt Tuần Hoàn - Lê Hùng Sao Mai

Dầu Nhớt Tuần Hoàn - Lê Hùng Sao Mai

Dầu Nhớt Tuần Hoàn - Lê Hùng Sao Mai

Dầu Nhớt Tuần Hoàn - Lê Hùng Sao Mai

Dầu Nhớt Tuần Hoàn - Lê Hùng Sao Mai
Dầu Nhớt Tuần Hoàn - Lê Hùng Sao Mai
14 Bình Phú, Phường Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tiếng việt Tiếng việt

CÔNG TY TNHH TM DV LÊ HÙNG SAO MAI

NHÀ PHÂN PHỐI CHIẾN LƯỢC LỚN NHẤT CỦA SHELL TẠI VIỆT NAM
Hỗ trợ 24/7
0989181701
0981906460

Dầu Nhớt Tuần Hoàn

LHSM cung cấp đầy đủ các dầu nhớt tuần hoàn như dầu tuần tuần hoàn công nhiệp, dầu ổ trục máy cán thép, dầu bôi trơn ổ trượt & ổ lăn, dầu tuabin, dầu trục chính máy công cụ, dầu ổ trục máy se sợi.

Shell Morlina S4 B 68 là nhớt bánh răng & tuần hoàn hảo hạng được sản xuất từ dầu gốc tổng hợp và hệ phụ gia tiên tiến.
Shell Morlina S4 B 100 là nhớt bánh răng & tuần hoàn hảo hạng được sản xuất từ dầu gốc tổng hợp và hệ phụ gia tiên tiến nhất.
Shell Morlina S4 B 150 là nhớt bánh răng & tuần hoàn hảo hạng được sản xuất từ dầu gốc tổng hợp và hệ phụ gia tiên tiến nhất
Shell Morlina S4 B 220 là nhớt bánh răng & tuần hoàn hảo hạng được sản xuất từ dầu gốc tổng hợp và hệ phụ gia tiên tiến nhất
Shell Morlina S4 B 320 là nhớt bánh răng & tuần hoàn hảo hạng được sản xuất từ dầu gốc tổng hợp và hệ phụ gia tiên tiến nhất.
Shell Morlina S4 B 460 là nhớt bánh răng & tuần hoàn hảo hạng được sản xuất từ dầu gốc tổng hợp và hệ phụ gia tiên tiến nhất.
Shell Morlina S4 B 680 là nhớt bánh răng & tuần hoàn hảo hạng được sản xuất từ dầu gốc tổng hợp và hệ phụ gia tiên tiến nhất.
Shell Morlina S4 B 1000 là nhớt bánh răng & tuần hoàn hảo hạng được sản xuất từ dầu gốc tổng hợp và hệ phụ gia tiên tiến nhất.
Shell Morlina S2 BA 100 là nhớt tuần hoàn chất lượng cao được sản xuất từ dầu gốc khoáng và hệ phụ gia tiên tiến. Shell Morlina S2 BA 100 được thiết kế để bôi trơn các hệ thống tuần hoàn và ổ đỡ làm việc khắc nghiệt.
Shell Morlina S2 BA 220 là nhớt tuần hoàn chất lượng cao được sản xuất từ dầu gốc khoáng và hệ phụ gia tiên tiến. Shell Morlina S2 BA 220 được thiết kế để bôi trơn các hệ thống tuần hoàn và ổ đỡ làm việc khắc nghiệt.
Shell Morlina S2 BA 320 là nhớt tuần hoàn chất lượng cao được sản xuất từ dầu gốc khoáng và hệ phụ gia tiên tiến. Shell Morlina S2 BA 320 được thiết kế để bôi trơn các hệ thống tuần hoàn và ổ đỡ làm việc khắc nghiệt.
Shell Morlina S2 BA 460 là nhớt tuần hoàn chất lượng cao được sản xuất từ dầu gốc khoáng và hệ phụ gia tiên tiến. Shell Morlina S2 BA 460 được thiết kế để bôi trơn các hệ thống tuần hoàn và ổ đỡ làm việc khắc nghiệt.
Shell Turbo T 32 là dầu nhớt tuabin chất lượng cao được sản xuất từ dầu gốc khoáng xử lý hydro và hệ phụ gia tiên tiến không tro. Shell Morlina S2 B 32 được thiết kế để bôi trơn các tuabin khí và tuabin hơi nước
Shell Turbo T 46 là dầu nhớt tuabin chất lượng cao được sản xuất từ dầu gốc khoáng xử lý hydro và hệ phụ gia tiên tiến không tro. Shell Turbo T 46 được thiết kế để bôi trơn các tuabin khí và tuabin hơi nước.
Shell Turbo T 68 là dầu nhớt tuabin chất lượng cao được sản xuất từ dầu gốc khoáng xử lý hydro và hệ phụ gia tiên tiến không tro. Shell Turbo T 68 được thiết kế để bôi trơn các tuabin khí và tuabin hơi nước.