Nhớt Máy Nén Lạnh - Lê Hùng Sao Mai

Nhớt Máy Nén Lạnh - Lê Hùng Sao Mai

Nhớt Máy Nén Lạnh - Lê Hùng Sao Mai

Nhớt Máy Nén Lạnh - Lê Hùng Sao Mai

Nhớt Máy Nén Lạnh - Lê Hùng Sao Mai
Nhớt Máy Nén Lạnh - Lê Hùng Sao Mai
14 Bình Phú, Phường Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tiếng việt Tiếng việt

CÔNG TY TNHH TM DV LÊ HÙNG SAO MAI

NHÀ PHÂN PHỐI CHIẾN LƯỢC LỚN NHẤT CỦA SHELL TẠI VIỆT NAM
Hỗ trợ 24/7
0989181701
0981906460

Nhớt Máy Nén Lạnh

LHSM cung cấp đầy đủ các nhớt máy nén lạnh công nghiệp như dầu máy nén cho gas lạnh amoniac (NH3 /R707), nhớt máy nén lạnh gas lạnh R12, R22, nhớt máy nén lạnh cho gas lạnh R134a, R143a.

Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 32 là nhớt máy nén lạnh hảo hạng được sản xuất từ dầu gốc tổng hợp polyester và hệ phụ gia chọn lọc.
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 46 là nhớt máy nén lạnh hảo hạng được sản xuất từ dầu gốc tổng hợp polyester và hệ phụ gia chọn lọc
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 68 là nhớt máy nén lạnh hảo hạng được sản xuất từ dầu gốc tổng hợp polyester và hệ phụ gia chọn lọc.
Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 100 là nhớt máy nén lạnh hảo hạng được sản xuất từ dầu gốc tổng hợp ankyl benzen và hệ phụ gia chọn lọc.
Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 32 là nhớt máy nén lạnh hảo hạng được sản xuất từ dầu gốc tổng hợp ankyl benzen và hệ phụ gia chọn lọc.
Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 46 là nhớt máy nén lạnh hảo hạng được sản xuất từ dầu gốc tổng hợp ankyl benzen và hệ phụ gia chọn lọc.
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 100 là nhớt máy nén lạnh hảo hạng được sản xuất từ dầu gốc tổng hợp polyester và hệ phụ gia chọn lọc.
Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 46 là nhớt máy nén lạnh cao cấp được sản xuất từ dầu gốc khoáng và hệ phụ gia chọn lọc.
Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 68 là nhớt máy nén lạnh cao cấp được sản xuất từ dầu gốc khoáng và hệ phụ gia chọn lọc.