Nhớt Thủy Lực - Lê Hùng Sao Mai

Nhớt Thủy Lực - Lê Hùng Sao Mai

Nhớt Thủy Lực - Lê Hùng Sao Mai

Nhớt Thủy Lực - Lê Hùng Sao Mai

Nhớt Thủy Lực - Lê Hùng Sao Mai
Nhớt Thủy Lực - Lê Hùng Sao Mai
14 Bình Phú, Phường Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tiếng việt Tiếng việt

CÔNG TY TNHH TM DV LÊ HÙNG SAO MAI

NHÀ PHÂN PHỐI CHIẾN LƯỢC LỚN NHẤT CỦA SHELL TẠI VIỆT NAM
Hỗ trợ 24/7
0989181701
0981906460

Nhớt Thủy Lực

LHSM cung cấp đầy đủ các nhớt thủy lực Shell từ loại thông dụng đến các sản phẩm đặc biệt như dầu nhớt thủy lực chống mài mòn, nhớt thủy lực 32, nhớt thủy lực 46, nhớt thủy lực 68, nhớt thủy lực 100, nhớt thủy lực 10W, dầu nhớt thủy lực công nghiệp, nhớt thủy lực xe nâng, nhớt thủy lực xe cơ giới, nhớt thủy lực xe cuốc & xe đào, nhớt thủy lực xe công trường, nhớt thủy lực kho lạnh, nhớt thủy lực chịu nhiệt độ cao, nhớt thủy lực chịu tải nặng, nhớt thủy lực không kẽm, nhớt thủy lực chống cháy, nhớt thủy lực thực phẩm, nhớt thủy lực tổng hợp.

Shell Tellus S4 ME 32 là nhớt thủy lực chất lượng cao nhất được sản xuất từ dầu gốc tổng hợp và hệ phụ gia chống mài mòn không tro giúp hệ thống thủy lực làm việc tối ưu.
Shell Tellus S4 ME 46 là nhớt thủy lực chất lượng cao nhất được sản xuất từ dầu gốc tổng hợp và hệ phụ gia chống mài mòn không tro giúp hệ thống thủy lực làm việc tối ưu.
Shell Tellus S4 ME 68 là nhớt thủy lực chất lượng cao nhất được sản xuất từ dầu gốc tổng hợp và hệ phụ gia chống mài mòn không tro giúp hệ thống thủy lực làm việc tối ưu.
Shell Tellus S4 VX 32 là nhớt thủy lực chất lượng cao được sản xuất từ dầu gốc đặc biệt và hệ phụ gia chống mài mòn không tro giúp hệ thống thủy lực làm việc tối ưu.
Shell Tellus S3 V 32 là nhớt thủy lực chất lượng hảo hạng được sản xuất từ dầu gốc nhóm II và hệ phụ gia chống mài mòn không tro giúp hệ thống thủy lực làm việc hiệu quả ngay cả trong môi trường khắc nghiệt nhất.
Shell Tellus S3 V 46 là nhớt thủy lực chất lượng hảo hạng được sản xuất từ dầu gốc nhóm II và hệ phụ gia chống mài mòn không tro giúp hệ thống thủy lực làm việc hiệu quả ngay cả trong môi trường khắc nghiệt nhất
Shell Tellus S3 V 68 là nhớt thủy lực chất lượng hảo hạng được sản xuất từ dầu gốc nhóm II và hệ phụ gia chống mài mòn không tro giúp hệ thống thủy lực làm việc hiệu quả ngay cả trong môi trường khắc nghiệt nhất.
Shell Tellus S3 M 22 là nhớt thủy lực hảo hạng được sản xuất từ dầu gốc nhóm II và hệ phụ gia chống mài mòn không tro giúp hệ thống thủy lực làm việc hiệu quả ngay cả trong môi trường khắc nghiệt nhất.
Shell Tellus S3 M 32 là nhớt thủy lực hảo hạng được sản xuất từ dầu gốc nhóm II và hệ phụ gia chống mài mòn không tro giúp hệ thống thủy lực làm việc hiệu quả ngay cả trong môi trường khắc nghiệt nhất.
Shell Tellus S3 M 46 là nhớt thủy lực hảo hạng được sản xuất từ dầu gốc nhóm II và hệ phụ gia chống mài mòn không tro giúp hệ thống thủy lực làm việc hiệu quả ngay cả trong môi trường khắc nghiệt nhất.
Shell Tellus S3 M 68 là nhớt thủy lực hảo hạng được sản xuất từ dầu gốc nhóm II và hệ phụ gia chống mài mòn không tro giúp hệ thống thủy lực làm việc hiệu quả ngay cả trong môi trường khắc nghiệt nhất.
Shell Tellus S3 M 100 là nhớt thủy lực hảo hạng được sản xuất từ dầu gốc nhóm II và hệ phụ gia chống mài mòn không tro giúp hệ thống thủy lực làm việc hiệu quả ngay cả trong môi trường khắc nghiệt nhất
Shell Tellus S2 VX 15 là nhớt thủy lực chống mài mòn hiệu suất cao có khoảng nhiệt độ sử dụng rộng.
Shell Tellus S2 VX 22 là nhớt thủy lực chống mài mòn hiệu suất cao có khoảng nhiệt độ sử dụng rộng.
Shell Tellus S2 VX 32 là nhớt thủy lực chống mài mòn hiệu suất cao có khoảng nhiệt độ sử dụng rộng.